Microsoft Visio Professional 2013 gör det enklare och snabbare för enskilda medarbetare och teams att dela professionella, flexibla diagram som förenklar komplex information.

Den innehåller alla funktioner från Visio Standard 2013 samt uppdaterade former, mallar och stilarter, förbättrad support för teamsamarbete, inberäknat möjligheten att flera personer kan arbeta på samma diagram samtidigt samt möjlighet att länka diagram med data.

Visio Professional 2013 tillfogar också ytterligare stenciler i företagsdiagram och tekniska diagram, processdiagram (inklusive Business Process Model and Notation [BPMN] 2.0), kartor och blueprints, nätdiagram samt program- och databasdiagram.

Viser et enkelt resultat