Cookies
Webbutiken använder “cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet för att identifiera den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta reklam. Cookies kan inte innehålla skadlig kod såsom exempelvis virus.

Om du inte vill att vi ska samla in upplysningar om dig kan du ta bort dina cookies – se anvisningar här – och sedan avstå från vidare användning av webbplatsen. Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser och innehåll bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Dessutom kan det förekomma att webbutiken inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Du kan se vilka uppgifter som samlas in, syftet med insamlingen och vilka tredje parter som kan komma åt dem.

Webbutiken innehåller cookies från följande tredje part, som hanterar trafikmätning: Google Analytics.


Personuppgifter
Personuppgifter är alla typer av uppgifter som till viss omfattning kan kopplas till dig. När du använder vår webbutik samlar vi in ​​och behandlar en mängd olika sådana uppgifter, t.ex. vid normal tillgång till innehållet och om du fyller i vårt kontaktformulär.

Webbutiken samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, din geografiska placering samt vilka sidor du klickar på (intressen).

I den utsträckning du uttryckligen ger ditt samtycke och själv anger upplysningarna behandlar vi dessutom: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Detta sker normalt i samband med skapandet av inloggning eller inköp.


Säkerhet
För att skydda dina uppgifter har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller förvärvas av obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.


Syfte
Uppgifterna används för att kunna identifiera dig som användare och för att kunna visa dig det innehåll som mest sannolikt är relevant för dig.


Lagringsperiod
Vi lagrar uppgifterna i den period som lagstiftningen tillåter, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Lagringsperioden beror på uppgifternas art och lagringens orsak. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för radering av uppgifterna.


Vidarebefordran av uppgifter
Data om din användning av webbutiken och vilka sidor du klickar på, geografisk placering, kön och åldersegment etc. lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det rör sig om i avsnittet ovan.

Informationen används för riktad reklam. Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar endast information på våra vägnar och får inte använda denna för egna ändamål. Vidarebefordran av personuppgifter såsom namn och e-post sker endast om du godkänner detta. Vi använder endast dataoperatörer i EU eller motsvarande länder som kan skydda dina uppgifter på ett betryggande sätt.


Insikt och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan alltid invända mot användningen av dessa uppgifter Du kan även alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar uppgifter om dig. Om de uppgifter vi behandlar om dig är inkorrekta har du rätt att får dem korrigerade eller raderade.

Begäran om detta kan skickas via vårt kontaktformulär. Om du skulle vilja klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du även kontakta Datainspektionen.


Utgivare
Webbutiken ägs och publiceras av:

Pipeline Management – PC-MAC Servicecenter Hellerup
Organisationsnr. DK-25169697
Lille Strandvej 26 3 3
DK-2900 Hellerup
Danmark

Telefon +45 70 55 55 86