PcMac.se • PcMac Servicecenter Hellerup
PcMac.se • PcMac Servicecenter Hellerup ägs och drivs av Pipeline Management – PcMac Servicecenter Hellerup, organisationsnummer [DK]25169697,  (nedan ”PcMac.se”), Lille Strandvej 26 3 3, DK-2900 Hellerup, Danmark, telefon +45 70 55 55 86. Dessa villkor gäller för köp av varor på PcMac.se för leverans i Sverige.


Priser

Alla priser är noterade i Svenska kronor – SEK – och är inklusive 25 % moms samt frakt om inget annat anges. Alla priser är löpande priser och som gäller på beställningsdagen. Prisändringar kan förekomma. Ett köp faktureras till det pris som gäller vid beställningstidpunkten.


Försäljning till minderåriga
Du måste vara 18 år gammal för att handla hos oss. Om du är under 18 år måste du ha samtycke från en förälder / vårdnadshavare.


Beställning

Hemsidan PcMac.se är öppen 24 timmar om dygnet. Men det kan hända att nätbutiken stänger extraordinära på grund av underhåll. Du väljer de varor du vill köpa och lägger dem i “varukorgen”. Ända fram till beställningstidpunkten har du möjlighet att gå tillbaka och redigera innehållet i varukorgen, och du kan löpande kontrollera innehållet och varornas pris. Fraktkostnaden visas och beräknas omedelbart så du som köpare kan se det totala priset inklusive leverans från början i stället för i slutet av betalningsprocessen. PcMac.se tar inga betalningsavgifter.

När du är redo att beställa klickar du på “Varukorg” i övre högra hörnet på hemsidan. Här börjar du med att välja leverans och betalningsform. Ange sedan ditt namn, adress, e-post och telefon. Du bekräftar ditt köp genom att klicka på knappen ”Acceptera- Gå till Betalning”. Sedan går din beställning vidare till PcMac.se och du får omedelbart en bekräftelse på din beställning på skärmen och via e-post. Du har ingått ett bindande köpeavtal när du strax därefter får en orderbekräftelse från PcMac.se via e-post.


Orderbekräftelse

När du genomför en beställning på varor får du en orderbekräftelse som bekräftar att de beställda varorna är redo för leverans. När orderbekräftelsen har skickats till köparen har man ingått ett bindande avtal. När du har mottagit orderkräftelsen kan du inte komma åt och ändra orderbekräftelsen igen via hemsidan PcMac.se. Om du vill ha en ny kopia av orderbekräftelsen via e-post, skickar du ett e-postmeddelande via kontaktformuläret på PcMac.se. Om du har skrivit fel eller vill ändra din beställning när beställningen har genomförts kan PcMac.se hjälpa dig med ändringar eller rättelser om du skickar ett e-postmeddelande via kontaktformuläret på PcMac.se.


Betalning
Vi uppfyller kraven för PCI DSS. Alla kreditkortsbetalningar genomföras via Clearhaus A/S och sker via en säker anslutning. All kontoinformation du anger, när du köper varor med kreditkort skickas i krypterad form (SSL) till Clearhaus A/S.. Detta innebär att informationen inte kan ses eller nås av andra.

För kreditkortsköp dras betalningen från ditt konto när de beställda varorna skickas från PcMac.se. Vid köp med PayPal dras betalningen dock omedelbart. PcMac.se betalar alla kreditkortsavgifter för alla korttyper.

Du kan betala med följande korttyper i webbutiken: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron och dessutom via PayPal.

Det finnas inte några avgifter för betalning på PcMac.se


Leveranstider

Alla beställningar skickas inom högst 24 timmar efter betalning. För att säkerställa snabbast möjliga leverans av en beställd produkt med förlängd leveranstid på grund av exempelvis hög efterfrågan, kan en systemmässig uppgradering och en automatisk leverans göras av en motsvarande något bättre, dyrare och systemmässigt motsvarande produkt utan extra kostnad för kunden, t.ex. Microsoft Office Home and Business i stället för Microsoft Office Home and Student.


Frakt

Alla priser är inklusive fraktkostnader. Programvaror levereras oftast via ESD – Electronic Software Distribution – dvs. digitalt i form av e-post med en länk för nedladdning av installationsfilar och tillhörande licens- och produktnyckel.

När du köper licenser med tillhörande fysisk installationsmedia (DVD) skickas dessa med PostNord Sverige AB. Fraktkostnader visas omedelbart i samband med den enskilda produktbeskrivningen. Fraktkostnader när det gäller fysiska installationsmedia och andra fysiska varor, t.ex. hårdvara gäller endast inom Sveriges gränser.


Installations- och produktaktiveringsgaranti

En korrekt licensiering av en programvaruprodukt kräver att du genom programvarutillverkarens aktiveringsprocedur får rätt att använda den version av programvaran har som har installerats och validerats under installationen.

Som en extra säkerhet – bortom din 14-dagars ångerrätt – är du när du köper programvara hos PcMac.se omfattad av en utökad installations- och aktiveringsgaranti. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp och returnera programvarulicensen om du inte har lyckats genomföra programvarutillverkaren aktiverings- och valideringsprocedur korrekt senast 30 dagar efter mottagandet.

För att vara omfattad av installations- och aktiveringsgarantin är du som köpare skyldig att meddela PcMac.se via e-post eller telefon att det har varit omöjligt att installera och produktaktivera programvaran på rätt sätt senast 30 dagar efter mottagandet av programmet och, i förekommande fall, att tillåta PcMac.se hjälpa till att få installationen och aktiveringen av programmet fullföljd via gratis fjärråtkomst till den aktuella datorn.

Om det misslyckas för PcMac.se att installera och aktivera programmet bortfaller och annulleras fakturan och köpet, om produktnyckeln returneras oanvänd och inte produktaktiverad av dig som köpare. Du får en kreditnota som dokumentation för detta och du får som köpare betalning retur. I denna situation är du som köpare licensjuridiskt skyldig att acceptera ett edsvuret uttalande att radera den mottagna produktnyckeln som du under inga omständigheter får försöka använda i ett annat sammanhang eller lämna ut till tredje part.

Förutom den 14 dagars ångerrätt och ovanstående installations- och aktiveringsgaranti erbjuder PcMac.se inte ytterligare ångerrätt på köpta programvarulicenser, eftersom registrering och aktivering av programvarulicens hos programvarutillverkaren implicit betyder att köparen samtycker till att produkten inte kan återlämnas. När licensen för en given mjukvaruprodukt överförs till köparen, och registrering, produktaktivering och validering hos tillverkaren har accepterats och genomförts, bortfaller reklamations- och ångerrätten, och köparen är nu endast omfattad av programvarutillverkarens garantier och licensregler. Om du som köpare vill prova en viss programvara innan köp, då kan stort sett alla programvaror laddas ner via tillverkarens hemsida och testas gratis under en försöksperiod.


Ångerrätt
Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos oss. Karenstiden löper ut 14 dagar efter den dag du fick din vara eller få den sista god fysisk besittning när det gäller ett avtal om flera olika artiklar som har beställts i en ordning och levereras separat. Du måste inom 14 dagar från mottagandet informera oss om att du vill avbryta ditt köp. Anmälan måste ges via kontaktformuläret genom att använda standardformuläret för avbokning. Låt oss i vårt meddelande meddela klart att du vill utnyttja din ångerrätt.

Återbetalning av köpeskillingen: Om du ångrar ditt köp, returnerar vi det belopp som du betalat till oss. I händelse av avskrivningar du är ansvarig för kommer detta köpebelopp att dras av. Om du använder din ångerrätt, kommer vi att återbetala alla betalningar från dig utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från den dag vi får meddelande om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi gör en sådan återbetalning med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte du uttryckligen överens om något annat.

Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått avkastningen, om du inte har lämnat in dokumentation innan du returnerar den.

 

Klagomål
När du handlar hos oss som konsument har du 36 månaders garanti. Det innebär att du kan antingen få reparerat, byt ut, pengarna tillbaka eller vägran i priset, beroende på den specifika situationen. Det är ett krav på att klagomålet är berättigat och att felet inte har uppstått på grund av felaktig användning av produkten eller annat skadligt beteende.

Du måste annonsera inom “rimlig tid” efter att du har upptäckt objektets brist. Om du annonserar inom två månader efter det att felet upptäckts kommer klagomålet alltid att vara aktuellt. Om du har köpt en programvarulicens, skicka dokumentation för fel (t.ex. en skärmdump) via kontaktformuläret som klargör bristen på produkten.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: http://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se

Box 174

101 23 Stockholm

ARN på andra språk: http://www.arn.se/other-languages/

EU ODR: http://ec.europa.eu/odr


Systemkrav och programvara

Alla programvaruprodukter hos PcMac.se ställer minimikrav för den dator som programmet ska installeras på. Det är viktigt att du rådför dig med oss eller kontrollera om din dator uppfyller kraven för varje produkt innan du genomför din beställning. Du hittar producentens minimikrav under varje produktbeskrivning. Om du är osäker på om din dator uppfyller systemkraven för en viss produkt så kontakta oss gärna via kontaktformuläret eller via telefon. För både nya och äldre versioner av programvaran och den matchande licens gäller det, at leveransen består av en produktnyckel, en instruktion, och länkar för att ladda ner den relevanta programvara, alternativt en dvd för installation, liksom programvarutillverkarens tillhörande slutanvändaravtal (EULA) måste accepteras för att få rätt att använda programvaran.


Garanti- och ansvarsbegränsning

Hos PcMac.se kan du få relevant information på andra webbplatser via länkar. Dessa webbplatser är utanför PcMac.se kontroll och vi kan därför inte hållas ansvarig för innehållet på dessa sidor. Information om produkter som köps från sådana hemsidor, med undantag för särskilt nämnda produktbeskrivningar och generella licens- och garantiregler för programvarutillverkarnas hemsidor, ingår inte i beskrivningen av de beställda varorna i avtalet mellan köparen och PcMac.se.

PcMac.se ansvarar därför inte för direkta eller indirekta förluster på grund av att de beställda varorna kommer för sent hem till köparen, eller som en följd av att de beställda varorna drabbas av brister när förseningar eller defekter orsakas av köparens handling, underlåtenhet eller omständigheter som ligger utanför PcMac.se kontroll, t.ex. krig, upplopp, oro, brand, statlig inblandning, beslagläggande, valutarestriktioner, arbetskonflikter av något slag, inklusive strejk och lockout eller liknande.

Förutom installations- och produktaktiveringsgaranti ger PcMac.se ingen självständig garanti för programvaruprodukter. Detta innebär att köparen därefter omfattas av de garantier som tillverkaren av programvaruprodukterna i allmänhet har utfärdat och specifikt utfärdar till köparen i samband med registrering, produktaktivering och validering av produkten. Köparen är också omfattad av de aktuella licensregler som programvarutillverkarna har utfärdat.


Integritetspolicy
Vi samlar in och bearbetar personuppgifter om dig, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress, uppgifter om ditt köp och betalningsdata. Detta gör vi för att kunna uppfylla avtalet med dig, för att uppfylla dina önskemål till oss och betjäna dig, och – förutsatt att du har gett ditt uttryckliga medgivande – för att skicka nyhetsbrev och marknadsföring.

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part om vi inte har rätt till detta. Vidarebefordran kan emellertid ske i samband med omstrukturering eller försäljning av vårt företag. All behandling och vidarebefordran av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Dataansvarig är Pipeline Management – PcMac.se, organisationsnummer [DK]25169697, Lille Strandvej 26 3 3, DK-2900 Hellerup, Danmark, och du rikta hänvändelse via kontaktformuläret för att få information om vilka uppgifter som registrerats om dig. De registrerade uppgifterna lagras i 5 år i enlighet med bokföringslagen.

Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy. När du accepterar våra villkor vid beställning ger du samtidigt ditt medgivande till att vi kan lagra och behandla dina personuppgifter.


Cookies

Genom att använda PcMac.se accepterar du att vi använder cookies. En cookie är en liten datafil som vi placerar på din dator för att hålla koll på vad som händer under ditt besök och för att kunna känna igen datorn. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus.


Förbehåll för ändringar

PcMac.se förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de regler och villkor som gäller för denna hemsida. Som en återkommande kund är det därför viktigt att du håller dig informerad om eventuella ändringar i förhållande till tidigare inköp.