1. Allmänt
Denna integritetspolicy gäller vid insamling och användning av personuppgifter på pcmac.se ( “Webbplatsen”) och omfattar bland annat Information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Pipeline Management – PC MAC Servicecenter Hellerup, Organisationsnr. DK-25169697 (“PC-MAC Servicecenter Hellerup” eller “vi”) är ansvariga för denna behandling och du kan kontakta oss om du har frågor. Du kan kontakta dataskyddsansvarig hos PC-MAC Servicecenter Hellerup via vårt kontaktformulär.

Det är mycket viktigt för PC-MAC Servicecenter Hellerup att skydda din integritet, och vi samlar in och använder bara dina personuppgifter inom ramen för svensk lagstiftning om dataskydd och EU:s dataskyddsförordning nr. 2016/679 (General Data Protection Regulation/GDPR), som ingår i svensk lagstiftning. När vi använder termer som “personuppgifter”, “behandling”, “dataansvarig” och “dataoperatör” – gör vi detta med hänvisning till och med den betydelse som anges i dataskyddslagstiftningen.


2. Vilka uppgifter, för vilket syfte och på vilken grund?
Uppgifter om ditt köp: När du köper mjukvaruprodukter på vår hemsida www.pcmac.se behandlar vi de personuppgifter du ger oss i samband med din beställning, dvs. namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt betalningsinformation. Vi samlar in och behandlar dessa uppgifter för att kunna leverera de beställda mjukvaruprodukterna till dig, hantera returnerade varor och administrera ditt konto på vår hemsida (om du har valt att skapa ett konto). Dessutom använder vi dina personuppgifter för att kunna ge support efter ditt köp om du begär detta, och för att behandla din bedömning av vår kundservice.

Behandlingen av uppgifterna sker delvist för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig, och delvist för att det är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt legitima intresse att kommunicera effektivt med dig och för att kunna erbjuda service på den höga nivå som vi vill leverera till våra kunder.

Även om denna behandling inte baserar sig på ditt samtycke så kan du alltid kontakta oss via kontaktupplysningarna längst ner i vår integritetspolicy om du har frågor, och du kan alltid begära att vi avbryter behandlingen av dina personuppgifter.

Trafik på webbplatsen och analys, cookies: Vi samlar in och analyserar information om användning, trafik och aktivitet på webbplatsen www.pcmac.se. Den inkluderar din IP-adress, webbläsartyp (Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge etc.), operativsystem (Windows, Linux etc.), interaktion med reklam (t.ex. klick eller inlägg) och besökta sidor. Detta gör vi genom att använda cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare när du besöker eller manövrerar runt på webbplatsen. Cookies används för att ge dig en bättre användarupplevelse på webbplatsen och kan också användas för att ge dig personliga rekommendationer om produkter och tjänster.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies, hur du återkallar ditt samtycke och hur du ändrar webbläsarinställningarna i vår policy för att använda cookiesDu kan välja att vi inte får lägga cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, etc.) är inställda så att de automatiskt accepterar cookies, men du kan ändra dina inställningar så att cookies avvisas. Men nackdelen med att inaktivera cookies kan vara att webbplatsen inte fungerar ordentligt, eftersom syftet med en stor del av de cookies som används är att säkerställa webbplatsens funktionalitet, t.ex. att den kommer ihåg vad du har lagt i kundvagnen.

Direkt marknadsföring baserad på ditt samtycke: Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta kan vi använda dina personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer för att skicka dig nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial. I samband med detta kan vi bl.a. använda uppgifter om dina tidigare inköp för att ge dig erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. Om vi kontaktar dig med ett sådant erbjudande upplyser vi tydligt att du kan avbeställa liknande kontakt i framtiden. Om du har samtyckt till direkt marknadsföring kan du också alltid återkalla detta samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i vår integritetspolicy.


3. Vem delar vi dina uppgifter med?
Vi samarbetar med utvalda och betrodda partners för att kunna serva dig, bl.a. partners inom behandling av elektronisk kommunikation, lagring av vår webbplats hos en auktoriserad serverleverantör, IT-leverantörer, logistikpartner, leverantörer av analys- och marknadsföringstjänster, redovisnings- och revisionsföretag och betaltjänstleverantörer.

Förutom detta delar vi endast dina personuppgifter med tredje part om detta krävs enligt lag, eller om vi har ditt uttryckliga samtycke.


4. Var behandlar vi dina uppgifter?
Vi prioriterar dataskydd mycket högt och lagrar dina personuppgifter på servrar som är säkert placerade inom EU/EES med stränga integritetsåliggande för de dataoperatörer som hanterar dina personuppgifter. Om vi ​​i undantagsfall skulle använda oss av underleverantörer i form av dataoperatörer utanför EU/EES, säkerställer vi att databehandling omfattas av samma skydd som gäller inom EU/EES, genom t.ex. standardkontrakt som godkänts av EU-kommissionen eller EU-USA Privacy Shield.


5. När raderar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är kopplade till dina inköp och raderas vanligtvis när de inte längre behövs för att kunna svara på dina förfrågningar och för att kunna uppfylla gällande bokföringslagar, inklusive dokumentation för korrekt betalning av skatt och moms till myndigheterna. Vi tar bort eller anonymiserar uppgifter om dina köpta varor efter fem år från inköpsdatum, såvida du inte har skapat ett konto under “Mitt konto” och valt att spara din köphistorik där. Med anonymisering menas radering av alla identifierande eller potentiellt identifierande data från datasatsen som behandlas.

Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke.


6. Dina rättigheter
Du har rätt att på begäran få tillgång till de personuppgifter vi lagrar eller på annat sätt behandlar om dig. Du kan också be oss korrigera felaktiga uppgifter om dig eller i vissa fall att radera personuppgifterna fullständigt. Om det finns väsentliga skäl att fortsätta lagra uppgifterna, t.ex. för dokumentationsändamål i förhållande till myndigheterna, kan vi dock inte acceptera en önskan om radering.

Om du har gett ditt samtycke till att få hänvändelser från oss med erbjudanden och kampanjmaterial kan du alltid återkalla detta samtycke. Vi gör det enkelt för dig att tacka nej till sådana erbjudanden varje gång du får en hänvändelse från oss. Du kan även återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i vår integritetspolicy.

Enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (BRP) kan du begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat och vanligt förekommande format så att data enkelt kan överföras till dig eller annan dataansvarig som du väljer, så kallad dataportabilitet.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter uppmanar vi dig att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned i vår integritetspolicy. Om du sedan fortfarande inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du inge klagomål hos Datainspektionen. För mer information om dina klagomöjligheter, se Datainspektionens websida: www.datainspektionen.se.


7. Uppdateringar av vår integritetspolicy
Vi kan uppdatera denne integritetspolicy löpande, t.ex. på grund av ändringar i  webbplatsens struktur eller funktionalitet. Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy anger vi det datum då personuppgifterna uppdaterades senast. Vid väsentliga ändringar av vår integritetspolicy eller i samband med användningen av dina personuppgifter kommer vi att uppmärksamma detta på ett synligt sätt eller meddela dig direkt.


8. Begäran angående personuppgifter och kontaktuppgifter

Om du vill få raderat, ändrat, överfört, begränsat eller skickat de personuppgifter som vi behandlar om dig, kan du begära detta via vårt kontaktformulär.

Om du har frågor angående vår integritetspolicy så du också gärna kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 4.7.2018.