Hos PcMac.se kan du få relevant information på andra webbplatser via länkar. Dessa webbplatser är utanför PcMac.se kontroll och vi kan därför inte hållas ansvarig för innehållet på dessa sidor. Information om produkter som köps från sådana hemsidor, med undantag för särskilt nämnda produktbeskrivningar och generella licens- och garantiregler för programvarutillverkarnas hemsidor, ingår inte i beskrivningen av de beställda varorna i avtalet mellan köparen och PcMac.se.

PcMac.se ansvarar därför inte för direkta eller indirekta förluster på grund av att de beställda varorna kommer för sent hem till köparen, eller som en följd av att de beställda varorna drabbas av brister när förseningar eller defekter orsakas av köparens handling, underlåtenhet eller omständigheter som ligger utanför PcMac.se kontroll, t.ex. krig, upplopp, oro, brand, statlig inblandning, beslagläggande, valutarestriktioner, arbetskonflikter av något slag, inklusive strejk och lockout eller liknande.

Förutom installations- och produktaktiveringsgaranti ger PcMac.se ingen självständig garanti för programvaruprodukter. Detta innebär att köparen därefter omfattas av de garantier som tillverkaren av programvaruprodukterna i allmänhet har utfärdat och specifikt utfärdar till köparen i samband med registrering, produktaktivering och validering av produkten. Köparen är också omfattad av de aktuella licensregler som programvarutillverkarna har utfärdat.